Österlens Golfklubb

Österlens Golfklubb. Här, precis vid kusten, spelar du på två fantastiska 18-hålsbanor som ger dig stora upplevelser av både golf och natur i ett underbart lÖsterlen, oavsett årstid.

hotell_svea_Österlens Golfklubb

På Djupadal finns klubbhus med reception och restaurang och på Lilla Vik finns klubbrum, reception med en välförsedd shop och restaurangen Lilla Vik.
På båda banorna finns driving range och träningsområden. Ett pro-team, Wistrand Golf, ger lektioner och kurser

Tack vare läget i Skåne och vid kusten kan vi erbjuda dig golf på ordinarie greener praktiskt taget året runt. Vi är glada över att många väljer att tidigarelägga säsongstarten hos Österlens Golfklubb eller förlänga säsongen långt in i hösten.

Österlens Golfklubb historia

Österlens Golfklubb bildades 1945, men långt innan dess spelades det golf på strandängarna i Vik. Initiativtagare till golfklubben var provinsialläkaren Johann Lehmann som tog hjälp av experterna Gunnar Tisell, dåvarande sekreterare i SGF och Rafael Sundblom, den förste svenske banarkitekt, som kallades ner från Stockholm. Med hjälp av lantbrukaren Edvard Månsson byggdes det en 6-hålsbana.

Från 6-hålsbana till två 18-hålsbanor
1951 utvidgades banan till 9 hål och 1979 ansågs tiden åter mogen för en utvidgning. Klubbens egen medlem, Tommy Nordström, då ett oskrivet kort, ritade och projekterade den nya 18-hålsbanan, Lilla Vik. 2001 invigdes ytterligare 18-hål, Djupadal. Tommy Nordström har även projekterat denna magnifika hedbana. Sedan 2012 har klubben arbetat med Pierre Fulke Design för att vidareutveckla våra banor. Lilla Vik renoverades under 2012-2014 som nu är uppdaterad med ett enhetligt bunkersystem, nya klipplinjer samt byggnation av främre tee på i princip samtliga hål.

Idag
I dagsläget består Österlens Golfklubb av två vackra 18-hålsbanor med varsin drivingrange, en välskött 6-hålsbana, chip- och puttinggreener vilket innebär förnämliga spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier golfare året runt. Klubben har idag cirka 1900 medlemmar. Till 60-års jubileet 2005 togs fram en trevlig bok som beskriver klubbens historia.

Visa hemsidan
Translate »