Kivik Art konst- och kulturcentrum

Historia

Den 14 juli 2006 bildades Stiftelsen Kivik Art Centremed ändamålet att etablera ett konst- och kulturcentrum på Österlen. Bildandet var resultatet av en lång tids arbete av personer boende på Österlen. En intresseförening med medlemmar över hela landet har etablerats, en positiv och konstruktiv dialog har upprättats med berörda myndigheter och markägare, initial finansiering har erhållits från Sparbanken Syd, Sparbanksstiftelsen Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.
hotell_svea_spons kivikart sm

Sune Nordgren och Thomas Kjellgren tog fram det koncept som med startskott i en internationell utställning sommaren 2007 ska föra projektet fram till ett färdigt konst- och kulturcentrum.

Startskottet, som fick namnet KIVIK START. Arkitekterna Snøhetta, ett team av högsta internationella klass, uppför paviljonger i den vackra omgivningen kring Lilla Stenshuvud samtidigt som den första fasen av en internationell skulpturpark lanseras. Snøhetta deltog på det pressmöte stiftelsen arrangerade den 5 september 2006 för teve, radio och tidningar från hela landet. Sune Nordgren var kurator för Kivik Start.

Med Kivik Art Centre skapas förutsättningar för Österlen

Att locka besökare året runt. Kulturen blir en drivkraft för tillväxt i regionen.

Kivik Start

HUR MAN ÄN SAMMANFATTAR ELLER MÄTER, SÅ HAR UTSTÄLLNINGEN KIVIK START, SOM SIGNALERAT FÖR ETT NYTT KONSTCENTRUM PÅ ÖSTERLEN, BLIVIT EN SUCCÉ.

Publikt, med överraskande många besökare, med tanke på svårtillgänglighet, väder och bristande resurser för marknadsföring.
Medialt, med ett fantastiskt gensvar i press och media (se nedan) såväl regionalt som nationellt och internationellt.
Konstnärligt med ett resultat som ingivit samtliga inblandade förhoppningar om att detta kommer att kunna förverkligas. Även projektets sponsorer är nöjda och har förklarat sig intresserade av att gå vidare.

De fem paviljongerna vid Lilla Stenshuvud, skapade av de internationellt uppmärksammade arkitekterna Snøhetta i samarbete med fotografen Tom Sandberg, lockade nära 15.000 besökare. Den vackra platsen och de varsamma arkitektoniska ingreppen i betong och glas har uppskattats av besökarna och mer eller mindre helt eliminerat den skepsis och oro som många uttryckte initialt. Här är det möjligt att tillfoga kvaliteter utan kompromissa de som redan finns där. Kivik Start har blivit en signal tillräckligt stark för att visa den höga ambitionen, att här kan det verkligen bli någonting nytt och intressant, men håller ändå öppet för en utveckling i olika riktningar. Det positiva mottagandet har gett alla som arbetar med projektet råg i ryggen att gå vidare.

Visa hemsidan
Translate »