Karlsfälts gård är ett familjeföretag med tio anställda. Gården har funnits i släktens ägo sedan 1927. Idag driver Erik lantbruket tillsammans med sin far Olof Bengtsson, som tog över efter sin far.

hotell_svea_partner karls sm

Karlsfälts gård vision är att driva ett lantbruk…

…med mångfald och har därför en varierande produktion av växtodling och djuruppfödning. Detta leder till en hållbar produktion på lång sikt. Djur och natur skall leva i harmoni. Som en bekräftelse på detta är Karlsfältsi certifierade med Svenskt Sigill sedan 2006. Olof är framstående inom djuruppfödning och djuravel. Eriks bakgrund som ekonom har det blivit naturligt att han tar huvudansvaret för gårdens direktförsäljning till restauranger och butiker. Erik står även för den dagliga driftsledningen. Eriks fru Diana är lantmästare och mycket engagerad i gårdens lammuppfödning. Birgit har under många år haft ansvar för företagets bokföring. Idag sköter hon huset och den vackra trädgården som omger Karlfälts gårdsbyggnad.

En human produktion certifierad med Svenskt Sigill

Grisarna föds upp på Karlsfälts gård nordost om Ystad i Skåne. Djuren slaktas på ett godkänt slakteri och fraktas därefter direkt till den lokala butiken. Sedan styckas och förädlas köttet direkt i butiken, allt efter kundens önskemål. Certifiering med Svenskt sigill innebär att djuren sköts med stor omsorg. Hampshirerasen är känd för sitt välsmakande hälsosamma kött. En skinkschnitzel från Karlsfälts Hampshire innehåller 2% fett. Detta kan jämföras med grillad kyckling som innehåller 12% fett med skinn och 6% utan skinn.

Uppfödning utan antibiotika och stress

Vi försöker efterlikna grisarnas naturliga miljö. Kultingarna får gå längre än normalt tillsammans med suggan, sex veckor. Det gör att smågrisarna hinner bygga upp ett aktivt immunförsvar så att de kan stå emot sjukdomar på ett naturligt sätt. När grisarna väger 30 kilogram flyttas de till boxar som är cirka sex gånger så stora som normalt med riklig tillgång på halm. Detta gör det möjligt för grisarna att följa sina naturliga instinkter att böka och leka. Halmen fungerar också som fibrer för grisarnas magar och motverkar magsår. Den stressfria uppväxten är en viktig orsak till att Karlsfälts gård använder lite antibiotika.

Egen foderblandning

Vi har utvecklat ett speciellt foder med eget recept som grisarna får fri tillgång till under hela livet. Foderblandningarna är specialanpassade för olika åldrar, beroende på om grisarna skall bygga upp skelettet eller öka muskelmassan. Visa hemsidan
Translate »